MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-4055
Module I/O digital biệt lập 16-ch với Modbus

 • Loại I/O: 8 DO / DI
 • Cấp điện áp đầu vào: 10 ~ 50 VDC
 • Open Collector tới 40 VDC
 • Bảo vệ quá điện áp: 70 VDC
 • Cách ly quang (Optic isolation) 2.500 VDC
ADAM-4055 cung cấp 8 kênh đầu vào kỹ thuật số biệt lập (isolated digital input) và 8 kênh đầu ra kỹ thuật số biệt lập (isolated digital output) cho các ứng dụng quan trọng. Các đầu vào chấp nhận điện áp 10~50 V và đầu ra cung cấp bộ thu mở 5~40 VDC. Được coi là thân thiện với người dùng, ADAM-4055 cũng được chế tạo với đèn LED để đọc trạng thái dễ dàng.

Product Specifications Download Spec

Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Isolated Digital Input
 • Channels
 • Input Voltage
Isolated Digital Output
 • Channels
 • Output Type
 • Output Voltage
 • Sink Current
Power Requirements
 • Input Voltage
Hardware
 • Certification

Communications

 • Interface

  ADAM-4055-C RS-485

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-4055-C 2,500 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-4055-C -10~70 °C (14~158 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-4055-C 2 x 13-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-4055-C ASCII command, Modbus/RTU

Isolated Digital Input

 • Channels

  ADAM-4055-C 8
 • Input Voltage

  ADAM-4055-C Dry Contact
  Logic level 1: close to DGND
  Logic level 0: open
  Wet Contact
  Logic level 1: 10~50 VDC
  Logic level 0: 0~3 VDC

Isolated Digital Output

 • Channels

  ADAM-4055-C 8
 • Output Type

  ADAM-4055-C Sink
 • Output Voltage

  ADAM-4055-C 0~40 VDC
 • Sink Current

  ADAM-4055-C 200 mA max./channel

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-4055-C 10~30 VDC

Hardware

 • Certification

  ADAM-4055-C CE, FCC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials