MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin Chăm Sóc Sức Khỏe

Một loạt máy tính y tế tập trung vào bệnh nhân giúp tăng cường sự hài lòng của bệnh nhân và nâng cao hiệu quả của người chăm sóc.

Product List

 • HIT-512

  HIT-512 is an 11.6" all-in-one information terminal for healthcare and iServices.

  New
 • HIT-507

  Thiết bị đầu cuối thông tin chăm sóc sức khỏe 7"cấp Y tế nhằm cung cấp cho các nhà chế tạo thiết bị một HMI tích hợp dễ dàng để phát triển sản phẩm

  New
 • HIT-W183

  Innovative 18,5" Healthcare/Hospitality Information Terminal

 • HIT-W153

  15,6" Healthcare Information Terminal

 • HIT-W101L

  Thiết bị đầu cuối thông tin chăm sóc sức khỏe / dịch vụ khách sạn màn hình 10.1"

Related Materials