MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Giám Sát Trên Xe

Các giải pháp thiết bị đầu cuối sử dụng dữ liệu di động (Mobile Data Terminal) của Advantech có thể áp dụng trong quản lý tài nguyên di động, giám sát trên xe và các ứng dụng quản lý đội xe. Thiết bị đầu cuối sử dụng dữ liệu di động (MDT) là một máy tính trên xe cho phép giám sát di động để theo dõi tài nguyên di động của đội tàu và việc điều phối và quản lý xe tải hiệu quả hơn nhiều. Các giải pháp thiết bị đầu cuối dữ liệu di động được thiết kế để chịu được rung động để đáp ứng tất cả các yêu

Product List

Related Materials