MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Modbus Gateways

Tương thích hoàn toàn với Modbus/TCP, các Modbus gateway của Advantech cung cấp một giải pháp thuận tiện để kết nối các thiết bị hoặc bộ điều khiển chạy giao thức nối tiếp Modbus (Modbus/ASCII hoặc Modbus/RTU) với mạng Ethernet. Với các bộ chuyển mạch Ethernet tích hợp, các Modbus gateway của Advantech cung cấp khả năng kết nối thông suốt từ các thiết bị nối tiếp Modbus/ASCII và Modbus/RTU đến các thiết bị Modbus/TCP dựa trên Ethernet. Chúng có các tùy chọn cài đặt linh hoạt và đáp ứng các yêu

Product List

Related Materials