MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Serial Device Servers

Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) của Advantech rất dễ cài đặt và cấu hình. Nó hỗ trợ cả mạng có dây và không dây và cung cấp các chế độ hoạt động khác nhau để đáp ứng nhu cầu tự động hóa công nghiệp nghiêm ngặt. Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) có dây Ethernet kép / đơn của chúng tôi mang RS-232/422/485 tới mạng LAN của bạn, với nhiều lựa chọn khác nhau về 1–16 cổng và cấu hình DIN-rail phù hợp với môi trường trường khắc nghiệt của bạn. Giải pháp không

Quick Find

 • Certification

  • Safety

 • Environment

  • Temperature (Operating Range)

 • Ethernet Communication

  • Ethernet Standard

  • RJ-45 Port Number

  • RJ-45 Transmission Speed

 • General

  • Mounting

  • Power

  • Serial Port Count

  • Serial Type

  • Temperature

 • Mechanism

  • Enclosure (Metal)

  • IP Rating

 • Power

  • Power Consumption

  • Power Input (AC)

  • Power Input (DC)

 • Serial Communication

  • RS-232

  • RS-422

  • RS-485

  • Serial Port Connector Type

  • Serial Port Number

  • Serial Standard

36 total products

Part Number Description Certification Environment Ethernet Communication General Mechanism Power Serial Communication
    Safety Temperature (Operating Range) Ethernet Standard RJ-45 Port Number RJ-45 Transmission Speed Mounting Power Serial Port Count Serial Type Temperature Enclosure (Metal) IP Rating Power Consumption Power Input (AC) Power Input (DC) RS-232 RS-422 RS-485 Serial Port Connector Type Serial Port Number Serial Standard
Part Number Description Certification Environment Ethernet Communication General Mechanism Power Serial Communication
    Safety Temperature (Operating Range) Ethernet Standard RJ-45 Port Number RJ-45 Transmission Speed Mounting Power Serial Port Count Serial Type Temperature Enclosure (Metal) IP Rating Power Consumption Power Input (AC) Power Input (DC) RS-232 RS-422 RS-485 Serial Port Connector Type Serial Port Number Serial Standard
ADAM-4570-CE 2-port RS-232/422/485 Serial Device Server N/A -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3u 1 10/100 Mbps DIN, Panel 10-30VDC 2 RS-232/422/485 -10 to 60C N/A IP30 2.5W N/A 10 ~ 30 VDC Yes Yes Yes RJ48 2 N/A
ADAM-4571-CE 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server N/A -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3u 1 10/100 Mbps DIN, Panel 10-30VDC 1 RS-232/422/485 -10 to 60C N/A IP30 2.5W N/A 10 ~ 30 VDC Yes Yes Yes RJ48 1 N/A
BB-ESP902 Serial Device Server, 2 x DB9 M RS-232/422/485, Panel Mount N/A N/A N/A N/A N/A Panel 12VDC 2 RS-232/422/485 -10 to 80C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BB-ESP904 Serial Device Server, 4 x DB9 M RS-232/422/485, Panel Mount N/A N/A N/A N/A N/A Panel 12VDC 4 RS-232/422/485 -10 to 80C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BB-ESP906CL Serial Device Server, 4 x RJ45 RS-232/422/485, 2 x RJ45 Current Loop N/A N/A N/A N/A N/A Panel 36VDC 6 RS-232/422/485, CL 0 to 40C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BB-ESR902 Serial Device Server, 2 x DB9 M RS-232/422/485, DIN Rail N/A N/A N/A N/A N/A DIN, Panel 9 to 48VDC, 8 to 24VAC 2 RS-232/422/485 -10 to 80C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BB-ESR904 Serial Device Server, 4 x DB9 M RS-232/422/485, DIN Rail N/A N/A N/A N/A N/A DIN, Panel 9 to 48VDC, 8 to 24VAC 4 RS-232/422/485 -10 to 80C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BB-VESP211 Serial Device Server, 1 x DB9 M RS-232/422/485, AC Adapter NO 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) N/A 1 10/100 Mbps Panel 12VDC 1 RS-232/422/485 0 to 40C N/A IP30 6W N/A N/A Yes Yes Yes DB9 1 N/A
BB-VESP211-232 Serial Device Server, 1 x DB9 M RS-232, AC Adapter NO 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) N/A 1 10/100 Mbps Panel 12VDC 1 RS-232 0 to 40C N/A IP30 6W N/A N/A Yes N/A N/A DB9 1 N/A
BB-VESP211-485 Serial Device Server, 1 x TB RS-422/485, AC Adapter NO -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) N/A 1 10/100 Mbps Panel 12VDC 1 RS-422/485 0 to 40C N/A IP30 6W N/A N/A N/A Yes Yes Screw Terminal 1 N/A
BB-VESR901 Serial Device Server, 1 x RS-232/422/485 DB9 M / TB, Ind. DIN NO -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) N/A 1 N/A DIN 10-48VDC 1 RS-232/422/485 -40 to 80C N/A IP30 4W N/A 10 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 & TB 1 N/A
BB-VESR902D Serial Device Server, 2 x RS-232/422/485 DB9 M, Ind. DIN NO -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) N/A 1 N/A DIN 10-48VDC 2 RS-232/422/485 -40 to 80C N/A IP30 4W N/A 10 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 2 N/A
BB-VESR902T Serial Device Server, 2 x RS-232/422/485 TB, Ind. DIN NO -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) N/A 1 N/A DIN 10-48VDC 2 RS-232/422/485 -40 to 80C N/A IP30 4W N/A 10 ~ 48 VDC Yes Yes Yes Terminal block 2 N/A
EKI-1511-A 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server UL 60950-1 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3u 1 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 1W N/A 9 ~ 36 VDC N/A N/A N/A DB9 male 1 RS-232 / RS-422 / RS-485
EKI-1511IL-A 1-port RS-232 Serial Device Server - Wide Temperature UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3u 1 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 1W N/A 9 ~ 36 VDC N/A N/A N/A DB9 male 1 RS-232
EKI-1511L-A 1-port RS-232 Serial Device Server UL 60950-1 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3u 1 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 1W N/A 9 ~ 36 VDC N/A N/A N/A DB9 male 1 RS-232
EKI-1511X-B 1-port entry level device server RS-422/485 UL 60950-1 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3u 1 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 1W N/A 9 ~ 36 VDC N/A N/A N/A DB9 male 1 RS-422 / RS-485
EKI-1521-CE 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server UL 60950-1 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 3.2W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 1 N/A
EKI-1521CI-DE 1-port RS-422/485 Serial Device Server - Isolation, Wide Temperature UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 3.2W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 1 N/A
EKI-1521I-CE 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server - Wide Temperature UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 3.2W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 1 N/A
EKI-1521I-SC-A 1-port Device Server with SM/SC Fiber and WT UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 4W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes 1 x SC single mode Fiber 1 N/A
EKI-1522-CE 2-port RS-232/422/485 Serial Device Server UL 60950-1 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 3.2W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 2 N/A
EKI-1522CI-DE 2-port Serial Device Server with Wide Temp & iso UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 3.2W N/A 12 ~ 48 VDC N/A Yes Yes DB9 male 2 N/A
EKI-1522I-CE 2-port Serial Device Server with Wide Temp. UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 3.2W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 2 N/A
EKI-1524-CE 4-port RS-232/422/485 Serial Device Server UL 60950-1 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 4.1W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 4 N/A
EKI-1524CI-CE 4-port Serial Device Server with wide temp & iso UL 60950-1 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 4.1W N/A 12 ~ 48 VDC N/A Yes Yes DB9 male 4 N/A
EKI-1524I-CE 4-port Serial Device Server with wide temp. UL 60950-1, UL 62368 -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A Metal with solid mounting hardware IP30 4.1W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 male 4 N/A
EKI-1526-CE 16-port RS-232/422/485 Serial Device Server - AC Input, DB9, Rackmount UL 60950-1, UL 62368 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W 100 ~ 240 VAC N/A Yes Yes Yes DB9 16 N/A
EKI-1526I-CE 16-port RS-232/422/485 Serial Device Server W/T UL 60950-1, UL 62368 -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W 100 ~ 240 VAC N/A Yes Yes Yes DB9 16 N/A
EKI-1526N-CE 16-port RS-232/422/485 Serial Device Server - AC Input, Serial RJ45, Rackmount UL 60950-1, UL 62368 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W 100 ~ 240 VAC N/A Yes Yes Yes RJ45 16 N/A
EKI-1526TI-VDC-CE 16-port RS-232/422/485 Serial Device Server W/T UL 60950-1, UL 62368 -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 16 N/A
EKI-1526T-VDC-CE 16-port RS-232/422/485 Serial Device Server UL 60950-1, UL 62368 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 16 N/A
EKI-1528-CE 8-port RS-232/422/485 Serial Device Server - AC Input, DB9, Rackmount UL 60950-1, UL 62368 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W 100 ~ 240 VAC N/A Yes Yes Yes DB9 8 N/A
EKI-1528I-CE 8-port RS-232/422/485 Serial Device Server W/T UL 60950-1, UL 62368 -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) IEEE 802.3 , 802.3u 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W 100 ~ 240 VAC N/A Yes Yes Yes DB9 male 8 N/A
EKI-1528N-CE 8-port RS-232/422/485 Serial Device Server - AC Input, Serial RJ45, Rackmount UL 60950-1, UL 62368 -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W 100 ~ 240 VAC N/A Yes Yes Yes RJ45 8 N/A
EKI-1528TI-VDC-CE 8-port RS-232/422/485 Serial Device Server W/T UL 60950-1, UL 62368 -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 2 10/100 Mbps N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP30 5.6W N/A 12 ~ 48 VDC Yes Yes Yes DB9 8 N/A

Product List

Related Materials