MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WebAccess/SCADA

Advantech WebAccess là một giải pháp phần mềm 100% nền web SCADA/ là một nền tảng IIoT với các giao diện mở để phát triển các ứng dụng IoT. Nó cũng hoạt động như một cổng để thu thập dữ liệu từ thiết bị mặt đất và chuyển dữ liệu sang các ứng dụng đám mây thông qua xuất bản/đăng ký MQTT. WebAccess có bảng điều khiển thông minh dựa trên HTML5 cho phép phân tích dữ liệu đa trình duyệt, đa nền tảng.

Product List

Related Materials