MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải pháp quản lý năng lượng cho nhà máy thông minh của Advantech

22/05/2019
article-pic

Thông qua công nghệ IoT, hệ thống quản lý năng lượng nhà máy (Energy Management System) hỗ trợ việc tối ưu hóa việc cung cấp và tiêu thụ năng lượng để giảm lượng khí thải CO2 và chi phí vận hành nhà máy.