MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Hướng Dẫn Kết Nối IoT Gateway ECU-1051 Với Phần Mềm WebAccess/SCADA

20/11/2023

ECU-1051 là thiết bị IoT Gateway đa năng và nhỏ gọn của Advantech. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng IoT công nghiệp đa dạng. Video này sẽ hướng dẫn quý vị cách để kết nối và sử dụng thiết bị ECU-1051 cùng với giải pháp phần mềm WebAccess/SCADA của Advantech.