MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Số Hóa Máy Móc Thông Minh Với AI & Chuyển Đổi Dữ Liệu

Việc thu thập dữ liệu, trực quan hóa, điều khiển tự động và phân tích AI tạo điều kiện thuận lợi cho Machine to Intelligence (M2I) và AI công nghiệp, là hai trong số các bánh răng thúc đẩy quá trình sản xuất thông minh tiến lên. Tận dụng “Machine to Intelligence” và “Industrial AI” để trao quyền cho khả năng của hệ thống máy thông minh, cho phép vận hành và quản lý thông minh.

Làm Cho Máy Móc Hoạt Động Thông Minh Hơn

Visualization  Management

Quản Lý Trực Quan Hoá

Precision & Efficiency Improvement

Cải Thiện Độ Chính Xác & Hiệu Quả

High Traceability

Khả Năng Truy Suất Cao

Reduced Downtime

Giảm Thời Gian Ngừng Hoạt Động

Better Comprehensive Services

Dịch Vụ Toàn Diện Tốt Hơn

Các Ứng Dụng Sản Xuất Thực Tế Và Tương Lai Trên Sàn Nhà Máy Của Bạn

Nền Tảng Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng

Tìm Hiểu Thêm Về Các Giải Pháp Của Chúng Tôi

Dịch vụ hàng đầu cho ngành công nghiệp bán dẫn

Dịch vụ hàng đầu cho ngành công nghiệp bán dẫn

Sản xuất chất bán dẫn được đặc trưng bởi các dòng quy trình phức tạp được tạo thành từ nhiều bước riêng lẻ. Từ chế tạo và phân loại wafer, đến lắp ráp, thử nghiệm và vận chuyển, nhiều bước trong quy trình này có dung sai rất gần nhau. Mỗi bước ảnh hưởng đến các bước tiến hành và mỗi tham số được lấy từ kết quả của nhiều đầu vào khác nhau.

Giải Pháp AI AOI

Giải Pháp AGV

Giải Pháp Thị Giác Máy Cho Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm & Đồ Uống

Giải Pháp Bảo Trì Dự Đoán

Giải Pháp OEE Trong Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô

Giải Pháp Cobot

Dịch vụ hàng đầu cho ngành công nghiệp bán dẫn

Sản xuất chất bán dẫn được đặc trưng bởi các dòng quy trình phức tạp được tạo thành từ nhiều bước riêng lẻ. Từ chế tạo và phân loại wafer, đến lắp ráp, thử nghiệm và vận chuyển, nhiều bước trong quy trình này có dung sai rất gần nhau. Mỗi bước ảnh hưởng đến các bước tiến hành và mỗi tham số được lấy từ kết quả của nhiều đầu vào khác nhau.

Video Nổi Bật

M2I và AI Công Nghiệp

M2I and Industrial AI

Online Summit

M2I & AI - Tăng Tốc Sản Xuất Thông Minh

Machine to Intelligence (M2I) và AI công nghiệp chỉ là hai trong số các bánh răng thúc đẩy Sản xuất thông minh tiến lên. Chúng sẽ cùng nhau mở khóa sức mạnh và tiềm năng của các nhà máy thông minh cho ngành sản xuất.
Semiconductor In AIoT Era

Online Summit

Tương Lai Của Thiết Bị Bán Dẫn Thông Minh Trong Kỷ Nguyên AIoT

AIoT trong sản xuất là sức mạnh tổng hợp trong giao điểm của IoT với AI. Về cơ bản, AI được đưa vào môi trường IoT để cho phép thiết bị có thể kiểm tra dữ liệu một cách độc lập, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Quan trọng hơn, tất cả đều không cần sự tham gia của con người. Nó cũng là một bước tiến lớn hướng tới tầm nhìn về sản xuất tự trị.
Edge Intelligence

Online Summit

Tất cả các con đường từ biên tới hệ thống thông minh để tăng tốc việc hiện thực hoá sản xuất thông minh

Dữ liệu là nhiên liệu của cuộc cách mạng công nghiệp mới này. Bằng cách tận dụng sức mạnh của dữ liệu, chúng ta có thể thực hiện quản lý từ xa, bảo trì phòng ngừa, chẩn đoán dự đoán và hơn thế nữa. Dữ liệu tăng tốc tiềm năng của trí thông minh tại biên và các ứng dụng máy thông minh.
Machine AI

Online Summit

Machine AI Sẽ Định Hình Tương Lai Của Sản Xuất Thông Minh

Công nghệ AI đang định hình lĩnh vực sản xuất thông minh. Advantech đã mời các đối tác chia sẻ kinh nghiệm của họ về các ứng dụng AI trong lĩnh vực này và đặc biệt mô tả tương lai của các ứng dụng AI trong sản xuất thông minh.

Tài Nguyên