MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

IPC-510
Vỏ máy tính công nghiệp 4U Rackmount Chassis với chi phí tối ưu, có giao diện USB và PS/2 phía trước

 • Vỏ máy tính công nghiệp Rackmount tiết kiệm chi phí nhất
 • Hỗ trợ bộ nguồn 250/300W ATX PFC PS/2
 • Dễ dàng cài đặt các khoang ổ đĩa có thể truy cập phía trước để chứa ba ổ đĩa 5,25" và hai ổ đĩa 3,5" (một ổ đĩa có thể truy cập trước và một bên trong)
 • Giao diện USB & PS/2 có thể truy cập từ phía trước
 • Được thiết kế để chịu được các tác động của môi trường công nghiệp như sốc, rung và nhiệt độ cao
Vỏ máy tính công nghiệp 4U Rackmount Chassis hiệu quả về chi phí nhất với USB và PS/2 Interfaces ở phía trước.

Product Specifications (7) Download Spec

Form Factor
 • Form Factor
Disk Drive Bay
 • 5.25 External Bay
Drive Bay
 • 3.5 External Bay
 • 3.5 Internal Bay
Cooling
 • System Fan
 • Air Filter
Front I/O Interface
 • USB 2.0
 • PS/2
Miscellaneous
 • LED Indicators
Environment
 • Operating-Temperature
 • Non-Operational Temperature
 • Operating Vibration
 • Non-Operating Vibration
Physical Characteristics
 • Dimensions (W x H x D)
 • Weight
Power Supply
 • Power Supply

Form Factor

 • Form Factor

  IPC-510BP-00XBE 4U Rackmount
  IPC-510MB-00XBE 4U Rackmount
  IPC-510MB-00XCE 4U Rackmount
  IPC-510MB-30F -
  IPC-510MB-50F -
  IPC-510MB-30ZF -
  IPC-510MB-50ZF -

Disk Drive Bay

 • 5.25 External Bay

  IPC-510BP-00XBE 3
  IPC-510MB-00XBE 3
  IPC-510MB-00XCE 3
  IPC-510MB-30F 3
  IPC-510MB-50F 3
  IPC-510MB-30ZF 3
  IPC-510MB-50ZF 3

Drive Bay

 • 3.5 External Bay

  IPC-510BP-00XBE 1
  IPC-510MB-00XBE 1
  IPC-510MB-00XCE 1
  IPC-510MB-30F 1
  IPC-510MB-50F 1
  IPC-510MB-30ZF 1
  IPC-510MB-50ZF 1
 • 3.5 Internal Bay

  IPC-510BP-00XBE 1
  IPC-510MB-00XBE 1
  IPC-510MB-00XCE 1
  IPC-510MB-30F 1
  IPC-510MB-50F 1
  IPC-510MB-30ZF 1
  IPC-510MB-50ZF 1

Cooling

 • System Fan

  IPC-510BP-00XBE 1 (12 cm / 77 CFM)
  IPC-510MB-00XBE 1 (12 cm / 77 CFM)
  IPC-510MB-00XCE 1 (12 cm / 77 CFM)
  IPC-510MB-30F 1 (12 cm / 77 CFM)
  IPC-510MB-50F 1 (12 cm / 77 CFM)
  IPC-510MB-30ZF 1 (12 cm / 77 CFM)
  IPC-510MB-50ZF 1 (12 cm / 77 CFM)
 • Air Filter

  IPC-510BP-00XBE Yes
  IPC-510MB-00XBE Yes
  IPC-510MB-00XCE Yes
  IPC-510MB-30F Yes
  IPC-510MB-50F Yes
  IPC-510MB-30ZF Yes
  IPC-510MB-50ZF Yes

Front I/O Interface

 • USB 2.0

  IPC-510BP-00XBE 2
  IPC-510MB-00XBE 2
  IPC-510MB-00XCE 2
  IPC-510MB-30F 2
  IPC-510MB-50F 2
  IPC-510MB-30ZF 2
  IPC-510MB-50ZF 2
 • PS/2

  IPC-510BP-00XBE 1
  IPC-510MB-00XBE 1
  IPC-510MB-00XCE 1
  IPC-510MB-30F 1
  IPC-510MB-50F 1
  IPC-510MB-30ZF 1
  IPC-510MB-50ZF 1

Miscellaneous

 • LED Indicators

  IPC-510BP-00XBE Power status and HDD activity
  IPC-510MB-00XBE Power status and HDD activity
  IPC-510MB-00XCE Power status and HDD activity
  IPC-510MB-30F Power status and HDD activity
  IPC-510MB-50F Power status and HDD activity
  IPC-510MB-30ZF Power status and HDD activity
  IPC-510MB-50ZF Power status and HDD activity

Environment

 • Operating-Temperature

  IPC-510BP-00XBE 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
  IPC-510MB-00XBE 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
  IPC-510MB-00XCE 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
  IPC-510MB-30F 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
  IPC-510MB-50F 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
  IPC-510MB-30ZF 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
  IPC-510MB-50ZF 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (Operational humidity: 40° C @ 85% RH Non-Condensing)
 • Non-Operational Temperature

  IPC-510BP-00XBE -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
  IPC-510MB-00XBE -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
  IPC-510MB-00XCE -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
  IPC-510MB-30F -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
  IPC-510MB-50F -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
  IPC-510MB-30ZF -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
  IPC-510MB-50ZF -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) and 40° C @ 95% RH Non-Condensing
 • Operating Vibration

  IPC-510BP-00XBE 1 Grms
  IPC-510MB-00XBE 1 Grms
  IPC-510MB-00XCE 1 Grms
  IPC-510MB-30F 1 Grms
  IPC-510MB-50F 1 Grms
  IPC-510MB-30ZF 1 Grms
  IPC-510MB-50ZF 1 Grms
 • Non-Operating Vibration

  IPC-510BP-00XBE 2 G
  IPC-510MB-00XBE 2 G
  IPC-510MB-00XCE 2 G
  IPC-510MB-30F 2 G
  IPC-510MB-50F 2 G
  IPC-510MB-30ZF 2 G
  IPC-510MB-50ZF 2 G

Physical Characteristics

 • Dimensions (W x H x D)

  IPC-510BP-00XBE 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
  IPC-510MB-00XBE 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
  IPC-510MB-00XCE 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
  IPC-510MB-30F 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
  IPC-510MB-50F 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
  IPC-510MB-30ZF 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
  IPC-510MB-50ZF 481 x 175 x 446 mm ( 19" x 7" x 17.6" )
 • Weight

  IPC-510BP-00XBE 10.7 kg (23.5 lb)
  IPC-510MB-00XBE 10.7 kg (23.5 lb)
  IPC-510MB-00XCE 10.7 kg (23.5 lb)
  IPC-510MB-30F 10.7 kg (23.5 lb)
  IPC-510MB-50F 10.7 kg (23.5 lb)
  IPC-510MB-30ZF 10.7 kg (23.5 lb)
  IPC-510MB-50ZF 10.7 kg (23.5 lb)

Power Supply

 • Power Supply

  IPC-510BP-00XBE -
  IPC-510MB-00XBE -
  IPC-510MB-00XCE -
  IPC-510MB-30F 300W (Single)
  IPC-510MB-50F 500W (Single)
  IPC-510MB-30ZF 300W (Single)
  IPC-510MB-50ZF 500W (Single)

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials