MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1750
32-ch Isolated Digital I/O và 1-ch Counter PCI Card

 • 16 kênh DI biệt lập và 16 kênh DO biệt lập
 • Cách ly điện áp cao trên tất cả các kênh biệt lập (2.500 VDC)
 • High-sink trên các kênh đầu ra biệt lập (200 mA / kênh)
 • Hỗ trợ tiếp xúc khô hoặc đầu vào cách ly 5 ~ 50 VDC
 • Khả năng xử lý ngắt
 • Khả năng ngắt counter/timer
PCI-1750 cung cấp 16 kênh đầu vào digital biệt lập, 16 kênh đầu ra digital biệt lập và một kênh counter/timer biệt lập cho PCI bus. Với khả năng bảo vệ cách ly 2.500 VDC và hỗ trợ tiếp xúc khô (dry contact), PCI-1750 rất lý tưởng cho các ứng dụng công ngh

Product Specifications Download Spec

Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
Digital Output
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1750-BE 1
  PCI-1750SO-AE 1
 • Counting Range

  PCI-1750-BE 16-bit
  PCI-1750SO-AE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1750-BE 16 (Isolated)
  PCI-1750SO-AE 16 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCI-1750-BE 2,500 VDC
  PCI-1750SO-AE 2,500 VDC

Digital Output

 • Channels

  PCI-1750-BE 16 (Isolated)
  PCI-1750SO-AE 16 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCI-1750-BE 2,500 VDC
  PCI-1750SO-AE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCI-1750-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCI-1750SO-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!