MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1756
64-ch Isolated Digital I/O PCI Card

 • Điện áp đầu vào cho DI theo nhóm
 • Các kênh đầu vào / đầu ra cách ly điện áp cao (2.500 VDC)
 • Bảo vệ 2.000 VDC ESD cho DI
 • Bảo vệ quá áp (70 VDC) cho DI
 • High-sink trên các kênh đầu ra biệt lập (tối đa 200 mA/channel)
 • Đọc lại trạng thái đầu ra
 • Giữ các cài đặt / giá trị đầu ra sau khi thiết lập lại hệ thống nóng
 • Khả năng xử lý ngắt
 • Đầu nối SCSI mật độ cao 100-pin
64-ch Isolated Digital I/O PCI Card

Product Specifications Download Spec

Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
Digital Output
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language

Digital Input

 • Channels

  PCI-1756-BE 32 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCI-1756-BE 2,500 VDC

Digital Output

 • Channels

  PCI-1756-BE 32 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCI-1756-BE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCI-1756-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials