MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1810
Thẻ đa năng PCI Express 800 KS/s, 12-bit, 16-ch

 • 16 đầu vào analog, lên tới 800 KS / s, độ phân giải 12-bit
 • 2 đầu ra analog, lên tới 500 KS / s, độ phân giải 12-bit
 • Hỗ trợ kích hoạt digital trigger và analog trigger (chỉ AI)
 • 24 dòng I/O digital có thể lập trình, hai bộ đếm có thể lập trình 32-bit
 • Hai counter/timer có thể lập trình 32-bit
 • Onboard FIFO memory (mẫu 4 K)
 • Tự động quét kênh / khuếch đại
 • Hỗ trợ cho Microsoft Windows 7 / XP
PCIE-1810 là thẻ PCI Express đa chức năng bao gồm I/O digital, I/O analog và các chức năng đếm. Nó cũng có bộ chuyển đổi A/D 12-bit 800KS/s và hỗ trợ analog trigger để thu thập dữ liệu A/D.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCIE-1810-AE 16
 • Input Range

  PCIE-1810-AE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  PCIE-1810-AE 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCIE-1810-AE 800 KS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  PCIE-1810-AE 2
 • Output Ranges

  PCIE-1810-AE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  PCIE-1810-AE 12-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCIE-1810-AE 500 KS/s

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCIE-1810-AE 2
 • Counting Range

  PCIE-1810-AE 32-bit

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1810-AE 24 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1810-AE 24 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCIE-1810-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!