MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1753
96-ch Digital I/O PCI Express Card

 • Hoàn toàn tương thích với PCI-1753
 • Lên đến 96 dòng I/O digital
 • Mô phỏng chế độ 0 của 8255 PPI
 • Mạch đệm cho công suất điều khiển cao hơn 8255
 • Khả năng xử lý ngắt
 • Đọc lại trạng thái đầu ra
 • Hỗ trợ khớp mẫu dữ liệu đầu vào và thay đổi các chức năng trạng thái
 • Giữ cài đặt I/O và trạng thái đầu ra sau khi đặt lại nóng
 • Hỗ trợ cả tiếp xúc khô và ướt
 • Đầu nối SCSI mật độ cao 100-pin
PCIE-1753 là thẻ I/O digital 96-bit cho PCI bus. Thẻ mô phỏng chế độ 0 của chip 8255 PPI, nhưng các mạch được đệm có khả năng lái cao hơn so với 8255. Các dòng 96 I/O được chia thành mười hai cổng I/O 8-bit. Người dùng có thể cấu hình mỗi cổng là đầu vào

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1753-AE 96 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1753-AE 96 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCIE-1753-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!