MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ECU-P1524PE
Card Ethernet SFP Gigabit base 2 cổng với HSR/PRP

  • Chứng nhận CE/FCC
  • Hỗ trợ Giao thức HSR (IEC 62439-3 Khoản 5)
  • Hỗ trợ Giao thức PRP (IEC 62439-3 Khoản 4)
  • Mở rộng PCI Express
  • Giao diện 2 x SFP (Dành cho Ethernet Comm.)
  • Giao diện 2 x SFP (Dành cho HSR / PRP)
  • 1 x RJ45 (Interlink)
  • Hỗ trợ IEEE 1588
  • Nhiệt độ hoạt động: -25 ~ 70 ° C
ECU-P1524PE là thẻ mở rộng PCIE có chức năng HSR/PRP để giảm xác suất mất gói truyền dữ liệu và đảm bảo hệ thống chuyển mạch liền mạch. ECU-P1524PE kết hợp với máy tính tự động hóa Power & Energy UNO-4673A/4683, ECU-4784 để cung cấp giải pháp dự phòng Ethernet cho ứng dụng trạm biến áp thông minh.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials