MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Thiết Bị Mạng 2U Rackmount

Các thiết bị bảo mật hiệu suất cao của Advantech có thể được triển khai trong các ứng dụng khác nhau như Gi-LAN, SeGW, DPI hoặc cân bằng tải. Các thiết bị mạng 2U Intel-based của chúng tôi cung cấp các tùy chọn mở rộng IO phong phú để cung cấp hiệu suất tối đa

Product List

 • FWA-6172

  2U Rackmount Network Appliance with Dual 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors for Gateway and NGFW

  Preliminary
 • FWA-6072

  2U Rackmount Network Appliance with 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processor for NFV

 • FWA-6171

  2U Rackmount Network Appliance with dual 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors, up to 8 NMC slots

 • FWA-6170

  Thiết bị mạng 2U Rackmount với Intel® Xeon® Processor Scalable Family, hỗ trợ lên tới 8 NMC slots

 • FWA-6080

  High Core Density 2U Network Appliance with Security and Acceleration Features Ready

 • FWA-6070

  Thiết bị mạng 2U Rackmount với single Intel® Xeon® Processor Scalable Family

 • FWA-4030

  Nền tảng thiết bị mạng 2U Rackmount dựa trên Intel® Xeon® E3 series và 6th/7th generation Intel® Core™i7/i5/i3 Processors, hỗ trợ lên tới 4NMC slots

 • FWA-4130

  Nền tảng thiết bị mạng 2U Rackmount dựa trên Intel® Xeon® E3 series và 6th/7th generation Intel® Core™i7/i5/i3 Processors

 • FWA-4232

  Thiết bị mạng 2U Rackmount dựa trên Intel® Xeon® E3 series và 4th generation Intel® Core™i7/i5/i3 Processors, hỗ trợ lên tới 2NMC slots

 • FWA-4231

  Thiết bị mạng 2U Rackmount dựa trên Intel® Xeon® E3 series và 4th generation Intel® Core™i7/i5/i3 Processors, hỗ trợ lên tới 4NMC slots