MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WebAccess/NMS
Browser-based NMS Software

 • Hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng dựa trên HTML5
 • Tích hợp theo dõi vị trí của Google Maps và GPS
 • Tự động phát hiện và sơ đồ cấu trúc liên kết mạng
 • Hỗ trợ tất cả các thiết bị dựa trên IP của Advantech và phần mở rộng của thiết bị bên thứ 3
 • Kiến trúc phân cấp cho phép nhân rộng tới 4000 node
 • Chỉ dẫn kết nối động - PoE, Ring, Wireless và Cellular
 • Chế độ xem cấu trúc logic - IGMP, Vlan, VCOM và USDG
 • Chức năng NMS nâng cao - Máy tính từ xa, Cấu hình từ xa, Phát lại báo thức
Advantech WebAccess / NMS là gói phần mềm dựa trên trình duyệt web dành cho hệ thống quản lý mạng (NMS). Advantech WebAccess / NMS được thiết kế với các tiêu chuẩn truyền thông SNMP và ICMP để quản lý tất cả các sản phẩm Ethernet-Enabled Advantech và các thiết bị của bên thứ ba. WebAccess / NMS có thể mang đến cho người dùng một nền tảng dễ sử dụng để giám sát và quản lý mạng từ xa. WebAccess / NMS cho phép quản lý mạng tập trung cấp công nghiệp. Một nền tảng tổng hợp được phát triển để giám sát, cài đặt và bảo trì các thiết bị thông qua mạng dựa trên IP. WebAccess / NMS bao gồm Device Management, Alarm Management, Efficiency Management, Topology Management và System Management.

Product Specifications (6) Download Spec

Capability
 • Support Nodes
 • License
 • License Duration
Feature
 • User Interface
 • Auto Discovery / Topology
 • Dashboard
 • Alarm Management
 • Performance Monitoring
 • Batch/Schedule Firmware Upgrade
 • 3rd Party Device Integration
 • Remote Configuration
 • Remote Desktop
 • Alarm Playback
 • Logical Topology View
Topology View Background
 • Google Map / Static Image
Device Connection Indication
 • Link Status / Port Trunk
 • Ring Backup Path
 • PoE Line Status
 • Wireless / Cellular Connection
Minimum System Requirements
 • Software
Client Side Browser
 • Internet Explorer
 • Display Resolution

Capability

 • Support Nodes

  NMS-U01K-ULE 1000
  NMS-U04K-ULE 4000
  NMS-U050-ULE 50
  NMS-U100-ULE 100
  NMS-U300-ULE 300
  NMS-U500-ULE 500
 • License

  NMS-U01K-ULE SN check
  NMS-U04K-ULE SN check
  NMS-U050-ULE SN check
  NMS-U100-ULE SN check
  NMS-U300-ULE SN check
  NMS-U500-ULE SN check
 • License Duration

  NMS-U01K-ULE Unlimited
  NMS-U04K-ULE Unlimited
  NMS-U050-ULE Unlimited
  NMS-U100-ULE Unlimited
  NMS-U300-ULE Unlimited
  NMS-U500-ULE Unlimited

Feature

 • User Interface

  NMS-U01K-ULE Web Browser
  NMS-U04K-ULE Web Browser
  NMS-U050-ULE Web Browser
  NMS-U100-ULE Web Browser
  NMS-U300-ULE Web Browser
  NMS-U500-ULE Web Browser
 • Auto Discovery / Topology

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Dashboard

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Alarm Management

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Performance Monitoring

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Batch/Schedule Firmware Upgrade

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • 3rd Party Device Integration

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Remote Configuration

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Remote Desktop

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Alarm Playback

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Logical Topology View

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes

Topology View Background

 • Google Map / Static Image

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes

Device Connection Indication

 • Link Status / Port Trunk

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Ring Backup Path

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • PoE Line Status

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes
 • Wireless / Cellular Connection

  NMS-U01K-ULE Yes
  NMS-U04K-ULE Yes
  NMS-U050-ULE Yes
  NMS-U100-ULE Yes
  NMS-U300-ULE Yes
  NMS-U500-ULE Yes

Minimum System Requirements

 • Software

  NMS-U01K-ULE .Net Framework 4.5 or later version
  NMS-U04K-ULE .Net Framework 4.5 or later version
  NMS-U050-ULE .Net Framework 4.5 or later version
  NMS-U100-ULE .Net Framework 4.5 or later version
  NMS-U300-ULE .Net Framework 4.5 or later version
  NMS-U500-ULE .Net Framework 4.5 or later version

Client Side Browser

 • Internet Explorer

  NMS-U01K-ULE IE11 or later version
  NMS-U04K-ULE IE11 or later version
  NMS-U050-ULE IE11 or later version
  NMS-U100-ULE IE11 or later version
  NMS-U300-ULE IE11 or later version
  NMS-U500-ULE IE11 or later version
 • Display Resolution

  NMS-U01K-ULE 1024 x 768 or higher (recommend)
  NMS-U04K-ULE 1024 x 768 or higher (recommend)
  NMS-U050-ULE 1024 x 768 or higher (recommend)
  NMS-U100-ULE 1024 x 768 or higher (recommend)
  NMS-U300-ULE 1024 x 768 or higher (recommend)
  NMS-U500-ULE 1024 x 768 or higher (recommend)

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials