MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-6024
Module Modbus TCP đầu vào/đầu ra Universal cách ly 12-ch

 • 6 kênh cách ly
 • Độ phân giải hiệu quả 16-bit
 • Điện áp cách ly: 2.000 VDC
 • Tốc độ lấy mẫu: 10 mẫu/giây.
ADAM-6024 là mô-đun universal I/O cho các ứng dụng tín hiệu khác nhau. Có 6AI/2AO/2DI/2DO trên mô-đun này. Mô-đun này có một loại tín hiệu analog universal làm cho nó trở thành một giải pháp I/O tuyệt vời với một chi phí tối ưu.

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • lnput Type
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Output Type
 • Resolution
Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Isolated Digital Input
 • Channels
 • Input Voltage
Isolated Digital Output
 • Channels
 • Output Type
 • Output Voltage
 • Sink Current
Power Requirements
 • Input Voltage

Analog Input

 • Channels

  ADAM-6024-D 6
 • Input Range

  ADAM-6024-D ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA
 • lnput Type

  ADAM-6024-D V, mA
 • Resolution(Bits)

  ADAM-6024-D 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  ADAM-6024-D 10 S/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  ADAM-6024-D 2
 • Output Ranges

  ADAM-6024-D 0~10 V, 0~20 mA, 4~20 mA
 • Output Type

  ADAM-6024-D V, mA
 • Resolution

  ADAM-6024-D 12-bit

Communications

 • Interface

  ADAM-6024-D Ethernet

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-6024-D 2,000 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-6024-D -40~70 °C (-40~158 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-6024-D 1 x RJ45, 1 x 13-pin plug-in screw terminal, 1 x 9-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-6024-D Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP, ASCII command

Isolated Digital Input

 • Channels

  ADAM-6024-D 2
 • Input Voltage

  ADAM-6024-D Dry Contact
  Logic level 0: close to GND
  Logic level 1: open
  Wet Contact
  Logic level 1: 10~30 VDC
  Logic level 0: 0~3 VDC

Isolated Digital Output

 • Channels

  ADAM-6024-D 2
 • Output Type

  ADAM-6024-D Sink
 • Output Voltage

  ADAM-6024-D 0~40 VDC
 • Sink Current

  ADAM-6024-D 100 mA max./channel

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-6024-D 10~30 VDC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials