MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Acronis Backup and Recovery Solution
Giải pháp sao lưu và phục hồi

 • Acronis Startup Recovery Management
 • Sao lưu hệ thống đang chạy (sao lưu nóng)
 • Hỗ trợ sao lưu đĩa / phân vùng, sao lưu tệp và thư mục, sao lưu toàn bộ và khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ
 • Hỗ trợ lưu trữ trong ổ đĩa cục bộ, chia sẻ mạng và lưu trữ ngoài
 • Bare-metal restore
 • Hỗ trợ cho các hệ thống dựa trên GPT/UEFI
 • Tạo Bootable DVD, USB media với tập tin sao lưu
Acronis True Image cung cấp cho người dùng giải pháp nhanh chóng và dễ vận hành để bảo vệ dữ liệu và khôi phục toàn bộ hệ thống ngay cả khi hệ điều hành gặp sự cố. Acronis True Image có hiệu quả giảm thời gian chết và giảm nguy cơ mất dữ liệu. Với Acronis

Product Specifications Download Spec

Supported backups
 • Backup of running system (hot backup)
 • Disk/Partition backup
 • Files and folders backup
 • Full Disk Backup
 • Scheduling
 • Incremental and Differential Backups
 • Non-Stop Backup
 • Backup consolidation
Supported storage
 • Local drives
 • Network shares
 • External Storage
 • Acronis Secure Zone
 • FTP
System Recovery
 • Create Bootable DVD, USB media with backup file
 • Bare-metal restore
 • Acronis Startup Recovery Manager
 • Restoring Individual Files and Folders
 • Support for GPT/UEFI-based systems
 • Advanced Drives (4K drives) awareness
 • Universal restore
 • Disks/Partitions Cloning
 • Time Explore
Operating System
 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Supported backups

 • Backup of running system (hot backup)

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Disk/Partition backup

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Files and folders backup

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Full Disk Backup

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Scheduling

  968ELALO16 Limited
  968ELAMO16 V
 • Incremental and Differential Backups

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V
 • Non-Stop Backup

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V
 • Backup consolidation

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V

Supported storage

 • Local drives

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Network shares

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • External Storage

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Acronis Secure Zone

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V
 • FTP

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V

System Recovery

 • Create Bootable DVD, USB media with backup file

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Bare-metal restore

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Acronis Startup Recovery Manager

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Restoring Individual Files and Folders

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Support for GPT/UEFI-based systems

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Advanced Drives (4K drives) awareness

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Universal restore

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V
 • Disks/Partitions Cloning

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V
 • Time Explore

  968ELALO16 -
  968ELAMO16 V

Operating System

 • Windows XP

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Windows 7

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Windows 8

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Windows 8.1

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V
 • Windows 10

  968ELALO16 V
  968ELAMO16 V

Need more info? Talk to our Online Rep!