MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-808-38723
IE-SFP/1250-ED, SSLX-SM1310 /PLUS-LC (1310XMT/1550RCV)

  • Các ứng dụng cho giao thức 1.25Gbps
  • Công cụ xử lý sự cố mạnh mẽ Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI)
  • Tuân thủ MSA với ITU-T G.957, G.958 và IEEE 802.3u
  • Hoán đổi nóng; hỗ trợ Single Strand Fiber, Single mode/PLUS 1310nm, (1310mxt/1550rcv) Đầu nối LC
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng, -10 đến + 70C
IE-SFP / 1250-ED, SSLX-SM1310 / PLUS-LC (1310XMT / 1550RCV)

Need more info? Talk to our Online Rep!