MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Thu Thập Dữ Liệu

Các mô-đun thu thập dữ liệu và các mô-đun I/O ethernet của Advantech cung cấp các giải pháp đo lường và kiểm soát công nghiệp lý tưởng cho các môi trường khắc nghiệt và các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Với phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và nhiều phương pháp lắp đặt, dòng sản phẩm ADAM của Advantech, như loại dựa trên RS-485 và I/O ethernet, có thể được triển khai trong các ứng dụng khác nhau. Dòng ADAM-3000 bao gồm các mô-đun điều hòa tín hiệu riêng biệt, có thể thiết lập cấu hình trường, với ch

Product List

Related Materials