MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Digital I/O

Các module đầu ra/đầu ra kỹ thuật số (digital input/output) ADAM-4000 Series của Advantech được trang bị 24-channel mật độ cao, cách ly, bảo vệ đoản mạch, chức năng bảo vệ lỗi và chức năng chuyển đổi nhanh (hot-swap) để tăng tỷ lệ sử dụng module đầu vào/đầu ra kỹ thuật số ADAM-4000 này và cung cấp một hệ thống đáng tin cậy.

Product List

Related Materials