MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Ethernet I/O Với Daisy Chain: ADAM-6200

Dòng ADAM-6200 của Advantech là một lựa chọn mới của dòng sản phẩm I/O Ethernet bao gồm các I/O analog, I/O kỹ thuật số và các mô-đun chuyển tiếp. Với chuỗi Daisy (Daisy chain) và HTML5, mô-đun ADAM-6200 sở hữu nhiều tính năng nâng cao nhờ sự phát triển của thiết kế phần cứng và điều xứng đáng với mong đợi của người dùng nhất là một loạt các chức năng phần mềm hữu ích, giúp thiết bị trở nên hiệu quả trong lĩnh vực ứng dụng. Với thiết kế mới và nhiều tính năng mạnh mẽ, ADAM-6200 có thể là một gi

Product List

Related Materials