MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

GPU Server

GPU Server là một máy chủ deep learning cung cấp sức mạnh tính toán song song và tính linh hoạt mạng. Hiệu năng tính toán được tăng tốc bởi GPU tận dụng kiến ​​trúc song song cho các tác vụ chuyên sâu về tính toán, trong khi phần còn lại của mã ứng dụng chạy trên CPU.

Product List

 • SKY-6100

  1U Rackmount Dual Intel® Xeon® Scalable GPU server, Hỗ trợ 1 x PCIe x16 double-deck FH/FL card hoặc 5 x PCIe x16 single-deck cards

 • SKY-6200

  2U Rackmount Dual Intel® Xeon® Scalable GPU server, Hỗ trợ 4 x PCIe x16 double-deck FH/FL card hoặc 8 x PCIe x8 single-deck FH/FL card

 • SKY-640V2

  4U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 4x PCIe x16 Double-Deck Cards Plus 3x PCIe x8 Single-Deck Cards

  New
 • SKY-6400

  4U Rackmount Intel® Xeon® Scalable Series GPU server. Hỗ trợ 4 x PCIe x16 double-deck card và 1 x PCIe x8 single-deck FH/FL card

 • SKY-6420

  4U Rackmount Intel® Xeon® Scalable Series GPU Server, Hỗ trợ 10 x PCIe x16 Double-Deck Cards Plus 1 x PCIe x16 và 1 x PCIe x8 Single-Deck Cards

Related Materials