MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

I/O Rack

Cả ADAM-5000/485 và ADAM-5000E đều là các hệ thống I/O tập trung, phù hợp với chuẩn giao tiếp EIA RS-485. RS-485 được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp để truyền và nhận dữ liệu ở tốc độ cao trong khoảng cách xa. ADAM-5000L/TCP và ADAM-5000/TPC đều là các hệ thống I/O dựa trên Ethernet. Nếu không có bộ lặp, chúng có thể bao phủ khoảng cách liên lạc lên tới 100m. Điều này cho phép thiết lập cấu hình từ xa thông qua Ethernet và tám PC có thể cùng lúc truy cập dữ liệu.