MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

IEC61850-3 Ethernet Switches

Advantech cung cấp các industrial switches được chứng nhận chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn IEC61850-3 cho các ứng dụng tự động hóa power và energy. Với thiết kế bền bỉ và mạnh mẽ, người dùng có thể thực hiện các giải pháp Ethernet trong các ứng dụng trạm biến áp station-level, bay-level và process-level. Tất cả các sản phẩm đều đáp ứng nhu cầu cao nhất cho môi trường khắc nghiệt nhất trong ngành Điện để tăng cường hơn nữa việc quản lý và giám sát năng lượng.

Product List

Related Materials