MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Industrial Memory

Các giải pháp Bộ nhớ công nghiệp Advantech SQRAM cung cấp một danh mục rộng lớn các giải pháp DRAM cấp công nghiệp, như un-buffered DIMM và SO-DIMM được thiết kế theo tiêu chuẩn JEDEC và bao gồm tất cả các công nghệ bao gồm bộ nhớ DDR2, DDR3, DDR4 trong phạm vi nhiệt độ rộng (-40 đến 85 ° C).

Product Categories