MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

All-in-one Intel® Atom™

Máy tính (Panel PC) All-in-one có tính năng mở rộng I/O phong phú và bộ xử lý Intel Atom™ I năng lượng thấp giúp xây dựng các hệ thống phức tạp. Máy tính bảng hỗ trợ nhiều mở rộng I/O nhằm thiết lập cấu hình các ứng dụng IoT công nghiệp.

Product List

Related Materials