MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Managed Ethernet Switches

Các managed Ethernet switches của Advantech cho phép người dùng mở rộng mạng công nghiệp của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả, thiết kế cấp công nghiệp chắc chắn của nó đảm bảo độ tin cậy và ổn định cao. Các managed Ethernet switches của chúng tôi cung cấp các cổng kết hợp Ethernet và gigabit nhanh cũng như nhiều giao thức mạng, như SNMP, PROFINET và Ethernet/IP, do đó cung cấp khả năng tương tác truyền thông quan trọng cho các ứng dụng IoT công nghiệp. Ngoài ra, các managed Ethernet switche

Product List

Related Materials