MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

OPC UA Gateways

OPC UA có tính năng nâng cấp và tương thích và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều khiển, MES và ERP. Được triển khai trên nhiều hệ thống khác nhau bởi SOAP/XML qua HTTP, OPC UA có tính bảo mật cao vì dữ liệu được bảo vệ bởi cơ chế xác thực và mã hóa. Advantech OPC UA Gateways EKI-1242OUMS và EKK-1242IOUMS đóng vai trò là bộ chuyển đổi giao thức kết nối các thiết bị cũ với cơ sở hạ tầng Ethernet, cho phép các trung tâm điều khiển trong môi trường OPC UA dễ dàng kết nối với các thiết bị cũ