MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Other OS Options

Advantech cung cấp một loạt các dịch vụ HĐH thời gian thực cho các nền tảng của Advantech, bao gồm Wind River VxWorks, Pulsar Linux OS và Android Solutions.

Product Categories

  • Wind River Solution

    Advantech cung cấp dịch vụ chuyển mạng VxWorks BSP của Wind River và HĐH Pulsar Linux, đây là một hệ điều hành container-based được thiết kế để cung cấp một dòng sửa lỗi ổn định và sửa lỗi lỗ hổng bảo mật.

  • Linux Solution

    Advantech cung cấp ba dịch vụ tích hợp Linux chính: dịch vụ phân phối Linux chung, dịch vụ cấu hình và sửa đổi trình điều khiển Linux và giải pháp của bên thứ ba.

  • Android Solution

    Advantech cung cấp dịch vụ Android Board Support Package (BSP); chúng tôi làm việc với Intel® và các nhà cung cấp phần cứng độc lập để có các trình điều khiển nhúng mới nhất. Chúng tôi tích hợp và sản xuất một BSP được xác minh đầy đủ giúp khách hàng nhanh chóng xây dựng các giải pháp HĐH Android của họ.