MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Industrial IoT 4G LTE Router & Gateway

Sản phẩm Industrial IoT cellular routers và gateways ICR-3200 LTE 4G là cách hoàn hảo để kết nối các thiết bị Ethernet và RS232/RS458 qua mạng di động với nền tảng đám mây IoT cũng như các hệ thống công nghiệp và SCADA. ICR-3200, với CPU mạnh mẽ và bộ nhớ nâng cao, đây là nền tảng lý tưởng để lưu trữ các ứng dụng SW của khách hàng có nhu cầu cao. Nền tảng Linux mở của nó với SDK và hỗ trợ các công cụ như Node-RED cho phép xây dựng các ứng dụng SW để xử lý dữ liệu biên và IoT.

  • Products Information
  • Latest Firmware for Advantech cellular routers
  • Router Apps, Blog, FAQ, Dev Zone, Software update policy


Product List

Related Materials