MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Touch Module

Các giải pháp Embedded Touch Module (ETM) của Advantech bao gồm: Màn hình cảm ứng, Bảng cảm ứng, Cảm biến cảm ứng và phần mềm của chúng tôi - Phần mềm cảm ứng cung cấp độ tin cậy cao, độ phân giải cao và thời gian chuyển đổi nhanh. Các giải pháp ETM của chúng tôi kết hợp các công nghệ màn hình cảm ứng khác nhau bao gồm các loại cảm ứng điện trở và điện dung, áp dụng cho màn hình cảm ứng, bảng cảm ứng, ứng dụng cảm biến cảm ứng.

Product Categories

  • Resistive Solution

    Loại điện trở là một bảng điều khiển cảm ứng hoạt động với màn hình cảm ứng điện trở 4 dây và 5 dây. Nó áp dụng cho cảm biến cảm ứng và cung cấp cổng USB hoặc RS232 để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Giải pháp điện trở cung cấp độ tin cậy cao, thời gian chuyển đổi nhanh và độ phân giải cao với kết hợp cảm ứng 4 dây và 5 dây và cổng USB / RS232 kết hợp. TouchWare là phần mềm cảm ứng thân thiện với người dùng tích hợp của chúng tôi, cung cấp bốn mẫu mặc định hoặc do người dùng xác đ