MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Industrial Modular Routers

Dòng bộ định tuyến (router) công nghiệp có dây XR5 v2 cung cấp các ứng dụng LAN/WAN đáng tin cậy và an toàn trong mạng Ethernet. Hỗ trợ VPN, Tường lửa và nhiều chức năng kết nối mạng thiết yếu khác được tích hợp. Các cổng nối tiếp RS232 và RS485 bổ sung tăng cường tiện ích cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau và cho phép chuyển đổi các giao thức cũ như MODBUS RTU. Giao diện WiFi tùy chọn cũng có thể hoạt động như một AP (Điểm truy cập) cũng như Máy khách WiFi tiêu chuẩn được kết nối với các m

  • Products Information
  • Latest Firmware for Advantech cellular routers
  • Router Apps, Blog, FAQ, Dev Zone, Software update policy


Product List

Related Materials