MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Bệnh viện Đài Bắc, Bộ Y tế và Phúc với hệ thống trực quan hóa cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng bệnh viện

27/04/2020

Giới thiệu

Trực quan hóa dữ liệu là rất quan trọng đối với kiến trúc hệ thống bệnh viện vì các bệnh viện có dữ liệu lớn và phức tạp để tải lên mỗi ngày. Bệnh viện Đài Bắc, Bộ Y tế và Phúc lợi đã cải thiện hiệu quả quản lý dữ liệu và độ chính xác của dữ liệu bằng cách tích hợp Hệ thống quản lý y tế thông minh Advantech vào các phòng phẫu thuật và phòng hội thảo.

Khối lượng dữ liệu cho các bệnh viện là rất lớn so với các cơ quan kinh doanh và chính phủ khác. Vì lý do này, thông số kỹ thuật cho các yêu cầu dữ liệu nhận và cập nhật theo thời gian thực là rất cao. Bệnh viện Đài Bắc, Bộ Y tế và Phúc lợi đã triển khai Giải pháp hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) với các bảng điều khiển điện tử cho các trạm điều dưỡng, phòng chuẩn bị vận hành và phòng phẫu thuật để cải thiện hiệu quả quản lý dữ liệu. Ngoài ra, nó cũng triển khai giải pháp giấy điện tử Advantech LEO cho Bệnh viện Đài Bắc, phòng y tế và phòng hội nghị để hiển thị thông tin hội nghị.

Bệnh viện Đài Bắc là một trong hai mươi sáu bệnh viện tuyến huyện chăm sóc khoảng 60.000 bệnh nhân tại địa phương. Tám phòng hoạt động liên tục từ 7:00 sáng đến 10:00 tối cho các hoạt động theo lịch trình. Do các yếu tố khác nhau của dữ liệu được thu thập, tầm quan trọng của quản lý dữ liệu là ưu tiên hàng đầu đối với các bệnh viện.

Bệnh viện Đài Bắc phân tích dữ liệu phòng phẫu thuật toàn diện bằng cách nhận dữ liệu thời gian thực của bệnh nhân

Ông Li-Feng Wang, Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bệnh viện Đài Bắc chỉ ra rằng các nhân viên y tế tại Bệnh viện đã ghi lại thông tin bệnh nhân và phẫu thuật bằng cách nhập thủ công trên bảng điều khiển. Quá trình thủ công này dễ xảy ra lỗi của con người và việc cập nhật thông tin là khá bất tiện. Để cải thiện độ chính xác dữ liệu và cập nhật theo thời gian thực, Bệnh viện đã triển khai một hệ thống RFID để chuyển dữ liệu bệnh nhân từ mười năm trước. Hệ thống có thể truyền dữ liệu bệnh nhân không dây qua thẻ điện tử trên dây đeo cổ tay bệnh nhân, cho phép dữ liệu bệnh nhân khớp với phòng phẫu thuật.

Hệ thống RFID cải thiện quản lý dữ liệu phòng hoạt động; tuy nhiên, công nghệ y tế tiến bộ nhanh chóng trong suốt 10 năm. Hệ thống RFID đã trở nên lỗi thời. Để duy trì tính cạnh tranh, Bệnh viện đã đánh giá các hệ thống hiện tại và quyết định triển khai giải pháp Advantech RTLS vào đầu năm 2019. Advantech RTLS đã được áp dụng cho các tình huống y tế khác nhau với phản hồi tích cực. Thông qua kết nối giữa Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và Advantech RTLS, nó đã cải thiện hiệu quả độ chính xác dữ liệu của các cập nhật theo thời gian thực giữa phòng phẫu thuật và trạm điều dưỡng.

Hệ thống kiểm soát phòng phẫu thuật tại Bệnh viện có thể được chia thành hai phần: tình trạng bệnh nhân và thu thập dữ liệu phòng mổ. Tình trạng bệnh nhân được cập nhật liên tục bằng thẻ RTLS tích hợp được nhúng trong dây đeo cổ tay bệnh nhân, được kết nối với máy thu Beacon để theo dõi vị trí bệnh nhân. Các vị trí bệnh nhân sau đó được chuyển đến một màn hình nền tảng phía sau và ghi lại. Đồng thời, màn hình bên ngoài phòng phẫu thuật sẽ hiển thị dữ liệu bệnh nhân để giúp các gia đình bệnh nhân theo dõi các vị trí bệnh nhân với một biểu tượng rõ ràng.

Các màn hình trong phòng phẫu thuật hiển thị tất cả dữ liệu phẫu thuật, bao gồm thời gian phẫu thuật, bộ phận phẫu thuật, tên bệnh nhân, nguồn bệnh nhân (trường hợp nhập viện hoặc cấp cứu), danh mục phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật và tình trạng bệnh nhân. Thông tin này được hiển thị rõ ràng trong khi các phòng vận hành dữ liệu kết nối với hệ thống HIS. Nó cho phép nhân viên y tế theo dõi tình trạng phẫu thuật. Ông Li-Feng Wang chỉ ra rằng các cập nhật thời gian thực và trực quan hóa dữ liệu đã làm giảm tỷ lệ lỗi dữ liệu và làm thông suốt lưu lượng thông tin của bệnh viện.

Các chuyên gia từ Zhong Peng Intelligence và Advantech đã thực hiện nhiều cuộc họp với Bệnh viện Đài Bắc, nhân viên y tế và các kỹ thuật viên phòng thông tin để hiểu các yêu cầu của họ để đảm bảo Advantech RTLS có thể hoạt động trơn tru tại Bệnh viện. Ngoài ra, để giúp nhân viên bệnh viện chuyển sang hệ thống mới, họ đã bắt đầu sử dụng hệ thống bảng điều khiển của Advantech, trong khi vẫn sử dụng hệ thống bảng điều khiển truyền thống trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang Advantech RTLS.

Bệnh viện sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu tốt hơn bằng cách cải thiện các cập nhật theo thời gian thực từ phòng phẫu thuật, lịch trình hoạt động, tình trạng bệnh nhân và quản lý tài liệu y tế. Zhong Peng Intelligence và Advantech cũng cung cấp dịch vụ bảo trì và tuyf chỉnh hệ thống hoàn chỉnh cho Bệnh viện để đảm bảo hệ thống tiếp tục hoạt động trơn tru hàng tháng.

Giải pháp giấy điện tử e-paper LEO Advantech là sáng tạo và thiết thực với việc tiêu thụ điện năng thấp và tính năng truyền dữ liệu không dây

Bên cạnh Advantech RTLS, Bệnh viện cũng tối ưu hóa trực quan hóa dữ liệu bằng cách áp dụng giải pháp giấy điện tử Advantech LEO để hiển thị thông tin cuộc họp trong phòng họp thay vì các tập giấy truyền thống. Với Advantech RTLS, thông tin cuộc họp được hiển thị kỹ thuật số và có thể được điều khiển từ xa. Theo ông Li-Feng Wang, có nhiều tùy chọn hiển thị trên thị trường, Giấy điện tử có mức tiêu thụ điện năng thấp và không yêu cầu kết nối với nguồn điện. Điều này có nghĩa là nội dung có thể được hiển thị trong tiêu thụ một lượng rất nhỏ điện năng cho màn hình LCD. Giấy điện tử LEO áp dụng công nghệ truyền thông không dây Sub1ghz, hoạt động tốt ở khoảng cách xa với khả năng xuyên qua các bức tường dày. Ngoài ra, giải pháp e-paper LEO hỗ trợ điều khiển từ xa bằng hệ thống back-end, theo dõi vị trí của tất cả các bảng giấy điện tử và cho khả năng thay đổi nội dung trên mỗi giấy điện tử từ xa.

Giấy điện tử LEO cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như xe chăm sóc di động, tủ thuốc dược phẩm và đồng bộ hóa dữ liệu HIS. Giấy điện tử giúp dược sĩ và y tá so sánh dữ liệu nhanh hơn và sửa dữ liệu sai trong khi phân phối thuốc. Hơn nữa, Bệnh viện cũng có kế hoạch áp dụng Giấy điện tử LEO vào thẻ nhận dạng khách của bệnh viện để đơn giản hóa thủ tục điền vào mẫu đơn của bệnh viện.