MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Công ty Transwestern Pipeline tối đa viêc đầu tư cho hệ thống sắc ký khí

26/05/2020
article-pic

Thách thức

Công ty Đường ống xuyên Tây Nam (Transwestern Pipeline) cung cấp khí đốt tự nhiên cho miền tây nam Hoa Kỳ. Máy phân tích khí sắc ký (chromatograph) đắt tiền của họ đã không được sử dụng đúng mức. Nó giao tiếp qua giao thức Modbus TCP, trong khi nhiều thiết bị lấy mẫu của công ty đã liên lạc với nhau bằng giao thức Modbus RTU. Transwestern đã khám phá ra việc nâng cấp các thiết bị RTU để hỗ trợ cả TCP, nhưng thực tế khi triển khai lại cho thấy kết quả rằng không thể thực hiện được và những thiết bị mới sẽ có giá khoảng 50.000 USD mỗi chiếc. Để thực hiện mục tiêu của mình, họ cần tìm một thiết bị có thể thu hẹp khoảng cách giữa Modbus TCP và Modbus RTU và giúp các thiết bị có thể giao tiếp thông suốt với nhau.

Giải pháp

Transwestern Pipeline đã sử dụng dòng sản phẩm Modbus Serial-to-Ethernet Gateway B+B BB-MESR900 của Advantech để kết nối các thiết bị RTU từ xa. Thiết bị gateway cho phép các thiết bị Modbus ASCII, RTU và TCP giao tiếp tự do. Các RTU từ xa của Transwestern Pipeline có thể chia sẻ máy phân tích khí sắc ký. Ngoài ra, Transwestern Pipeline có thể tránh được khoản đầu tư vốn khổng lồ và không cần thiết.

Tại sao họ chọn Advantech B+B?

  • Khả năng của Modbus Serial to Ethernet Gateway BB-MESR900 giúp hiện thực hóa việc giao tiếp trực tiếp với RTU qua Modbus RTU, chuyển đổi dữ liệu sang Ethernet và cung cấp quyền truy cập từ RTU từ xa vào máy sắc ký hiện có.
  • BB-MESR900 Modbus serial to Ethernet Gateway DB9 hoặc các kết nối nối tiếp khối đầu cuối cung cấp các tùy chọn linh hoạt cho hệ thống dây trong trường.

Sản phẩm

Modbus Serial to Ethernet Gateway với 1 hoặc 2 cổng Models BB-MESR901 & BB-MESR902T

  • Modbus TCP, RTU & ASCII
  • Điều khiển ưu tiên nhắn tin Modbus (có thể chọn mã nguồn hoặc mã chức năng)
  • Lên đến 16 master Modbus TCP
  • Serial/Ethernet, master/slave linh hoạt
  • Nhiệt độ hoạt động rộng
  • Tự động đàm phán & auto-MDI/MDX