MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Case Study | Advantech x ITG | Nhà Máy Dây & Cáp Điện Ngọc Khánh

28/11/2022
article-pic

Advantech cùng với đối tác ITG Technology đã ứng dụng thành công giải pháp sản xuất thông minh tại nhà máy dây & cáp điện Ngọc Khánh, sử dụng phần mềm điều hành thực thi sản xuất 3S MES & thiết bị phần cứng.