MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Edge AI Suite - Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Cho Deep Learning

22/05/2019
article-pic

Được tích hợp bộ công cụ Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit, Advantech Edge AI Suite cung cấp trình tối ưu hóa mô hình học sâu (Deep Learning), công cụ suy luận, mô hình được đào tạo trước (pre-trained models) và giao diện GUI thân thiện với người sử dụng.