MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1747U
250 kS/s, 16-bit, 64-ch Analog Input Universal PCI Card

 • 64-ch single-ended hoặc 32-ch differential hoặc kết hợp analog input
 • Bộ chuyển đổi A/D 16-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 250 kHz
 • Tự động hiệu chuẩn
 • Onboard FIFO memory (1.024 mẫu)
 • PCI-Bus mastering data transfer
 • Universal PCI Bus (hỗ trợ tín hiệu bus PCI 3,3 V hoặc 5 V)
 • BoardID™ switch
PCI-1747U là thẻ đầu vào analog có độ phân giải cao, có số lượng kênh cao cho PCI bus. Tốc độ lấy mẫu của nó lên tới 250 kS/s và độ phân giải 16-bit cung cấp độ phân giải cần thiết cho hầu hết các ứng dụng thu thập dữ liệu. PCI-1747U cung cấp 64 kênh đầu

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1747U-AE 64
 • Input Range

  PCI-1747U-AE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1747U-AE 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1747U-AE 250 KS/s

General

 • Programming Language

  PCI-1747U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials