MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1730
32-ch TTL và 32-ch Isolated Digital I/O PCI Express Card

 • DI/O cách ly 32-ch (đầu vào digital 16-ch, đầu ra digital 16-ch)
 • 32-ch TTL DI/O (đầu vào digital 16-ch, đầu ra digital 16-ch)
 • High output driving capacity
 • Khả năng xử lý ngắt
 • Đầu nối 2 x 20-pin cho các kênh DI/O biệt lập và 2 cho TTL DI/O
 • Đầu nối D-type cho các kênh đầu vào và đầu ra biệt lập
 • Cách ly điện áp cao trên các kênh đầu ra (2.500 VDC)
PCIE-1730 cung cấp các kênh đầu vào digital biệt lập cũng như các kênh đầu ra digital biệt lập với khả năng bảo vệ cách ly lên đến 2.500 VDC, điều này lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp khi cần cách ly điện áp cao. Ngoài ra còn có 32 kênh I/O digital T

Product Specifications Download Spec

Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
Digital Output
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1730-BE 16 (Isolated), 16 (TTL)
  PCIE-1730H-BE 16 (Isolated), 16 (TTL)
 • Isolation Protection

  PCIE-1730-BE 2,500 VDC
  PCIE-1730H-BE 2,500 VDC

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1730-BE 16 (Isolated), 16 (TTL)
  PCIE-1730H-BE 16 (Isolated), 16 (TTL)
 • Isolation Protection

  PCIE-1730-BE 2,500 VDC
  PCIE-1730H-BE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCIE-1730-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCIE-1730H-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!