MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-3016
Isolated Strain Gauge Input Module

 • Cách ly quang 1000 VDC 3 chiều
 • Chuyển đổi đầu vào mV hoặc V có thể định cấu hình của cầu đầy đủ
 • Chuyển đổi điện áp cấu hình và đầu ra hiện tại
ADAM-3016 là mô-đun điều hòa tín hiệu đầu vào biến dạng gắn trên đường ray DIN với 1000 V DC cách ly 3 chiều giữa đầu vào, đầu ra và nguồn. Đầu vào và đầu ra có thể hình có thể chuyển đổi cung cấp khả năng linh hoạt, phạm vi rộng cho máy đo biến dạng. ADA

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Input Range
Analog Output
 • Output Ranges

Analog Input

 • Input Range

  ADAM-3016-AE ±10 mV, ±20 mV, ±30 mV, ±100 mV

Analog Output

 • Output Ranges

  ADAM-3016-AE ±5 V, ±10 V, 0~10 V

Need more info? Talk to our Online Rep!