MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

USB-4704
Module USB đa năng 48 kS/s, 14-bit, 8-ch

 • Hỗ trợ USB 2.0
 • Di động
 • Bus-powered
 • 8 kênh đầu vào analog
 • AI độ phân giải 14 bit
 • Tốc độ lấy mẫu lên tới 48 kS/s
 • 8-ch DI / 8-ch DO, 2-ch AO và một bộ đếm 32-bit
USB-4704 là mô-đun thu thập dữ liệu USB chi phí thấp. Bạn không còn cần phải mở khung để cài đặt các mô-đun DAQ. Chỉ cần cắm mô-đun, sau đó lấy dữ liệu. Nó rất dễ dàng và hiệu quả. Đáng tin cậy và đủ chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp, nhưng đủ rẻ cho

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
Digital Input
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  USB-4704-AE 8
 • Input Range

  USB-4704-AE ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2.5 V, ±2 V, ±1.25 V, ±1 V
 • Resolution(Bits)

  USB-4704-AE 14-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  USB-4704-AE 48 KS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  USB-4704-AE 2
 • Output Ranges

  USB-4704-AE 0~5 V
 • Resolution

  USB-4704-AE 12-bit

Digital Input

 • Channels

  USB-4704-AE 8 (TTL)

General

 • Programming Language

  USB-4704-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!