MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

USB-4716
Mô-đun USB đa năng 200 kS/s, 16-bit, 16-ch

 • Hỗ trợ USB 2.0
 • Di động
 • Bus-powered
 • 16 kênh đầu vào analog
 • AI độ phân giải 16-bit
 • Tốc độ lấy mẫu lên tới 200 kS/s
 • 8-ch DI / 8-ch DO, 2-ch AO và một bộ đếm 32-bit
 • Thiết bị screw terminal có thể tháo rời trên các mô-đun
 • Thích hợp cho lắp DIN-rail
 • Một cáp USB có thể khóa để kết nối an toàn có sẵn
Dòng USB-4700 bao gồm các thiết bị thu thập dữ liệu plug & play thực sự. Không cần mở khung máy tính của bạn để cài đặt bảng - chỉ cần cắm mô-đun, sau đó lấy dữ liệu. Thật dễ dàng và hiệu quả. USB-4716 cung cấp 16 đầu vào single-ended/ 8 đầu vào vi sai vớ

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Input Range

  USB-4716-BE ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V, 0~10 V, 0~5 V, 0~2.5 V, 0~1.25 V
 • Resolution(Bits)

  USB-4716-BE 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  USB-4716-BE 200 KS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  USB-4716-BE 2
 • Resolution

  USB-4716-BE 16-bit
 • Update Rate(S/s)

  USB-4716-BE Static update

Counter/Encoder Input

 • Channels

  USB-4716-BE 2
 • Counting Range

  USB-4716-BE 32-bit

Digital Input

 • Channels

  USB-4716-BE 8 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  USB-4716-BE 8 (TTL)

General

 • Programming Language

  USB-4716-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!