MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Android Solution

Advantech cung cấp dịch vụ Android Board Support Package (BSP); chúng tôi làm việc với Intel® và các nhà cung cấp phần cứng độc lập để có các trình điều khiển nhúng mới nhất. Chúng tôi tích hợp và sản xuất một BSP được xác minh đầy đủ giúp khách hàng nhanh chóng xây dựng các giải pháp HĐH Android của họ.