MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-808-38221
IE-SFP/1250-ED, SSLX-SM1310-SC (1310xmt/1550rcv)

  • Ứng dụng: Gigabit 1,25Gbps và các liên kết quang khác
  • Công cụ xử lý sự cố mạnh mẽ Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI)
  • Tuân thủ MSA với ITU-T G.957, G.958 và IEEE 802.3u
  • Hoán đổi nóng; hỗ trợ Single Strand Fiber, Single mode 1310nm, (1310xmt/1550rcv) Đầu nối SC
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng, -40 đến + 85C
IE-SFP / 1250-ED, SSLX-SM1310-SC (1310xmt / 1550rcv)

Need more info? Talk to our Online Rep!