MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-4117
Module đầu vào analog 8-ch mạnh mẽ với Modbus

 • 8 kênh cấu hình vi sai (differential) và độc lập (independent)
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng hơn
 • Màn hình LED cho phép theo dõi các cài đặt địa chỉ trạng thái
 • Khả năng chống nhiễu cao hơn: bảo vệ đột biến 1 kV đối với các đầu vào nguồn, 3 kV EFT và bảo vệ 8 kV ESD
 • Phạm vi đầu vào công suất rộng hơn: 10 ~ 48VDC
 • Hỗ trợ điện áp chế độ phổ biến cao 200 VDC
 • Hỗ trợ đầu vào đơn cực và đa cực
 • Hỗ trợ phạm vi đầu vào ± 15 V
 • Hỗ trợ bộ lọc auto-turning hoặc filter-out 50 Hz / 60 Hz
 • Cập nhật firmware trực tuyến
Mô-đun Robust Analog Input 8-ch với Modbus

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • lnput Type
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Power Requirements
 • Input Voltage
Hardware
 • Certification

Analog Input

 • Channels

  ADAM-4117-C 8
 • Input Range

  ADAM-4117-C ±15 V, ±10 V, ±5 V, ±1V, ±0.5 V, ±0.15 V, 0~15 V, 0~10 V, , 0~5 V, 0~1 V, 0~0.5 V, 0~0.15 V, ±20 mA, 4~20 mA, 0~20 mA
 • lnput Type

  ADAM-4117-C V, mV, mA
 • Resolution(Bits)

  ADAM-4117-C 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  ADAM-4117-C 100 S/s (sum)

Communications

 • Interface

  ADAM-4117-C RS-485, Micro USB

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-4117-C 3,000 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-4117-C -40~85 °C (-40~185 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-4117-C 2 x 10-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-4117-C ASCII command, Modbus/RTU

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-4117-C 10~48 VDC

Hardware

 • Certification

  ADAM-4117-C CE, FCC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials