MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

microATX Motherboard Chassis

Khung bo mạch chủ MrcroATX cung cấp nguồn điện linh hoạt và đáp ứng nhu cầu về khung công nghiệp mini với bo mạch chủ MicroATX. Khung IPC cung cấp khung máy nhúng để đáp ứng nhu cầu của bạn về giải pháp hiệu quả chi phí.

Product List

  • AIMB-C600

    Vỏ máy tính công nghiệp Desktop Chassis tối ưu hóa về chi phí cho bo mạch chủ MicroATX

  • IPC-5120

    Vỏ máy tính công nghiệp Desktop/Wallmount Chassis với giao diện I/O phía trước cho bo mạch chủ mATX

  • IPC-5122

    Vỏ máy tính công nghiệp Desktop/Wallmount Chassis cho bo mạch chủ MicroATX

Related Materials