MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Desktop/Wallmount Chassis

Khung máy desktop/wallmount chassis là IPC chassis và IPC enclosure hỗ trợ ATX, micro ATX, bo mạch chủ mini ITX chuyên về ứng dụng quan trọng và nhạy cảm với không gian. Khung IPC cũng đáp ứng yêu cầu khung máy nhúng nhỏ gọn trong môi trường công nghiệp.

Product Categories

  • microATX Motherboard Chassis

    Khung bo mạch chủ MrcroATX cung cấp nguồn điện linh hoạt và đáp ứng nhu cầu về khung công nghiệp mini với bo mạch chủ MicroATX. Khung IPC cung cấp khung máy nhúng để đáp ứng nhu cầu của bạn về giải pháp hiệu quả chi phí.

  • ATX Motherboard Chassis

    Khung bo mạch chủ ATX có các cổng I/O truy cập phía trước và thiết kế khoang ổ đĩa để dễ dàng truy cập và bảo trì đáp ứng nhu cầu về IPC chassis. Khung bo mạch chủ ATX cung cấp các lựa chọn cung cấp năng lượng linh hoạt.

  • PICMG1.0/1.3 Chassis

    Khung máy PICMG1.0 / 1.3 là IPC chassis linh hoạt để triển khai quy mô nhỏ với bảng nối đa năng và lựa chọn nguồn linh hoạt đáp ứng nhu cầu về Industrial Motherboard Chassis and Single Board Computer.

Related Materials