MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Wireless IoT Sensing: WISE-2000

WISE-2000 Series là một giải pháp cảm biến IoT không dây tất cả trong một của Advantech cho các ứng dụng công nghiệp.

Product Categories

  • Smart IoT Sensor Nodes

    Domain focus IoT application with WISE-2210/2211/2410/2834. WISE-2000 series is an all-in-one total wireless IoT sensing solution from Advantech.

  • Wzzard Smart Mesh Sensing Network

    Wzzard Wireless Mesh Sensor Network Wzzard™ Wireless Mesh Sensor Network là một nền tảng kết nối cảm biến không dây hoàn chỉnh, dễ sử dụng được thiết kế để triển khai nhanh chóng mạng IoT thông minh, đáng tin cậy, có thể mở rộng trong môi trường ứng dụng với yêu cầu cao. Do phân phối thông tin hiệu quả cho từng cá nhân hoặc nhiều máy thu, sử dụng ít năng lượng và các gói dữ liệu được giảm thiểu, nên nó rất lý tưởng cho các địa điểm di động hoặc từ xa.

Related Materials