MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EdgeLink & WebAccess – Giải Pháp Kết Nối Biên Và Quản Lý Vận Hành Hiện Trường

20/11/2023

EdgeLink được thiết kế như một gateway thông minh để kết nối các hệ thống biên. Nó cung cấp khả năng chuyển đổi giao thức, kết nối an toàn và tích hợp dữ liệu OT để thu hẹp khoảng cách giữa hơn 200 loại thiết bị OT ở biên và đám mây được hỗ trợ.